Wat we doen

Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Onze werkwijze is veelzijdig en persoonlijk. Bij Moveoo werken 150 gespecialiseerde hulpverleners, verspreid over heel Limburg. Zo zijn we altijd in de buurt.

Opvang

Crisisopvang

Wanneer het thuis niet meer gaat omdat er sprake is van een crisissituatie, kan men terecht bij onze crisisopvang. Op basis van een intakegesprek bekijken we of iemand in aanmerking komt voor een plek in de crisisopvang en waar hij/zij baat bij heeft. Een crisissituatie kan ontstaan door het niet betalen van huur of vanwege overlast, door een relatie die stukloopt, door misbruik of mishandeling. In de crisisopvang verblijft een cliënt met eventuele kinderen maximaal twaalf weken. In die tijd helpen wij hem/haar op weg terug naar een zelfstandig bestaan. We bieden concrete en persoonlijke hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning of het op orde brengen van geldzaken.

Dag- en nachtopvang

Voor dak- en thuislozen voor wie echt geen andere oplossing in het vooruitzicht is, bieden we tijdelijk onderdak in de vorm van dag- en/of nachtopvang. Overdag is onze opvang een ontmoetingsplek om in contact te kunnen blijven met anderen, ’s nachts is het een laagdrempelige slaapplek met basisvoorzieningen. Tijdens het verblijf ondersteunen we de cliënt zo goed mogelijk in het proces richting een voorspoedige, zelfstandige terugkeer in de samenleving. De cliënt neemt daarbij altijd zelf het voortouw.

In aanmerking komen

Beschermd wonen

Niet op korte termijn in staat om zelfstandig te wonen? Dan biedt Moveoo je een tijdelijke beschermde plek om te wonen met als doel om door te stromen naar een eigen woonruimte, waarbij wij je ondersteunen. Een kleine groep cliënten komt in aanmerking voor langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op sommige locaties is verslaving geen contra-indicatie.

In aanmerking komen

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een duwtje in de goede richting nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Deze mensen staan wij met raad en daad bij. Ook willen we terugval zo goed mogelijk voorkomen. Daarom geven we niet alleen begeleiding aan de cliënten die bij ons verblijven, maar ook aan mensen die eerder tijdelijk bij Moveoo hebben gewoond. We bieden altijd hulp aan de hand van de individuele behoeftes van de cliënt en zorgen voor laagdrempelige, persoonlijke en doelgerichte aandacht.

Dagbesteding en activering

Vaste structuur en vaste dagelijkse bezigheden zijn voor veel mensen randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren en participeren in onze maatschappij. Samen met de cliënt en de verschillende ketenpartners bekijkt Moveoo naar mogelijkheden voor betaald of onbetaald werk dat motiverend en stimulerend werkt.

Forensische zorg

Moveoo biedt opvang, activering en (ambulante) begeleiding aan mensen die na een gevangenisstraf moeten terugkeren in de maatschappij. We geven hen specifieke, persoonlijke ondersteuning om hun plek in de maatschappij terug te kunnen vinden en terugval in oud, ongewenst gedrag te voorkomen. Hierbij werken we samen met Justitie en reclassering.

Meer informatie nodig?

Contact opnemen