Wat we doen

Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Onze werkwijze is veelzijdig en persoonlijk. Bij Moveoo werken 150 gespecialiseerde hulpverleners, verspreid over heel Limburg. Zo zijn we altijd in de buurt.

Maatschappelijke opvang

Voor dak- en thuislozen voor wie geen andere oplossing in het vooruitzicht is, bieden we tijdelijk onderdak in de vorm maatschappelijke opvang. Opvang vindt plaats in een trajecthuis in de wijk of op een 24-uurs locatie van Moveoo. Je hebt meteen een dak boven je hoofd en hoeft de straat niet meer op. Overdag kun je bij ons terecht voor alle regelzaken in je traject. Tijdens het verblijf ondersteunen we je in het proces richting een voorspoedige, zelfstandige terugkeer in de samenleving. Daarbij neem jij altijd zelf het voortouw.

Neem contact op

Vrouwenopvang

Als je door huiselijk geweld, en/of seksueel misbruik, niet langer thuis kunt wonen, kun je terecht in onze opvang in Noord- en Midden-Limburg. Als er kinderen zijn, kunnen die ook mee. Er is professionele begeleiding voor jou en jouw eventuele kinderen. Samen maken we een stappenplan voor een stabielere toekomst. We kijken daarbij naar het hele plaatje: je woonsituatie, financiën en hoe je straks verder gaat.

Jouw krachten en talenten stellen we centraal. Daarom begeleiden we jou met de methodiek Krachtwerk. Kinderen krijgen hulp via de methodiek Veerkracht. Hoe houden zij op een goede manier contact met hun vader? Ook hierin kunnen we meedenken en begeleiden. Na je verblijf in de opvang kun je eventueel ook ambulante/thuisbegeleiding krijgen. Dan word je ondersteund door een professionele begeleider die bij jou thuis komt.

In aanmerking komen

Beschermd wonen

Niet op korte termijn in staat om zelfstandig te wonen? Dan biedt Moveoo je een tijdelijke beschermde plek om te wonen, met als doel om door te stromen naar een eigen woonruimte, waarbij wij je ondersteunen. Een kleine groep cliënten komt in aanmerking voor langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op diverse locaties is verslaving geen contra-indicatie.

In aanmerking komen

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig om goed te kunnen blijven functioneren. Ook willen we terugval zo goed mogelijk voorkomen. Daarom geven we niet alleen begeleiding aan de cliënten die bij ons verblijven, maar ook aan mensen die eerder tijdelijk bij Moveoo hebben gewoond of die een Wmo-beschikking hebben gekregen van de gemeente. Zo staan we je thuis met raad en daad bij. We bieden altijd hulp aan de hand van je individuele behoeftes en zorgen voor laagdrempelige, persoonlijke en doelgerichte aandacht.

Dagbesteding en activering

Vaste structuur en vaste dagelijkse bezigheden zijn voor veel mensen randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren en participeren in onze maatschappij. Bezig zijn en onder de mensen komen draagt bij aan herstel en zingeving. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor betaald of onbetaald werk dat motiverend en stimulerend werkt.

Forensische zorg

Moveoo biedt opvang, activering en (ambulante) begeleiding aan mensen die na een gevangenisstraf moeten terugkeren in de maatschappij. Na detentie bieden we je specifieke, persoonlijke ondersteuning om je plek in de maatschappij terug te kunnen vinden en terugval in oud, ongewenst gedrag te voorkomen. Hierbij werken we samen met Justitie en reclassering.

Crisis- of gezinsopvang

Wanneer het thuis niet meer gaat omdat er sprake is van een crisissituatie, kun je terecht bij onze crisisopvang. Een crisissituatie kan ontstaan door het niet betalen van huur of vanwege overlast, door een relatie die stukloopt, door misbruik of mishandeling. In de crisisopvang verblijf je met eventuele kinderen maximaal twaalf weken. In die tijd helpen wij je op weg terug naar een zelfstandig bestaan. We bieden concrete en persoonlijke hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning of het op orde brengen van geldzaken.

Meer informatie?

Meer informatie nodig?

Contact opnemen