Over Moveoo

Staat iemand aan de zijlijn van de samenleving? Dan zijn wij er voor opvang en herstel. Moveoo ondersteunt dak- en thuislozen op laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen.

Krachtwerk, onze methodiek

In de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en zijn wie je wilt zijn.
Met Krachtwerk ondersteunen we mensen in achterstandssituaties om de regie in hun leven te behouden of weer terug te krijgen. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten van de cliënten zelf, maar ook van de hulpbronnen en de gemeenschap om hen heen.

De methodiek is inzetbaar bij diverse doelgroepen in diverse werkvelden, waaronder sociaal werk, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, verslavingszorg, forensische zorg en vluchtelingenwerk.

In samenwerking met Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de Radboud Universiteit, heeft Moveoo al zijn zorgmedewerkers geschoold via de methodiek Krachtwerk.

Krachtwerk in een notendop

  • Gaat uit van eigen krachten van de cliënten en hun omgeving
  • Versterkt maatschappelijke participatie
  • Geeft cliënten de touwtjes terug in eigen handen
  • Gaat uit van flexibele grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving
  • Neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt
  • Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit verschillende perspectieven en hun plek in verschillende systemen
  • Ziet de samenleving als een broedplaats van hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel
  • Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider
  • Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving
  • Benut het persoonlijke steunsysteem maximaal en zet alleen het professionele systeem in waar nodig

Over de organisatie

Moveoo beweegt mensen op een laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze om grip op hun leven te houden of terug te krijgen. Bij Moveoo telt ieder mens en we gaan uit van ieders eigen kracht. Staat iemand aan de zijlijn van de samenleving? Dan zijn wij er voor opvang en herstel. Een hoge kwaliteit van leven vraagt immers om meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen. We geven persoonlijke aandacht, bieden perspectief en luisteren naar de doelen en dromen van elk individu.

Jij bepaalt je eigen leven

Kunnen we helpen?