Over Moveoo

Staat iemand aan de zijlijn van de samenleving? Dan zijn wij er voor opvang en herstel. Een hoge kwaliteit van leven vraagt immers om meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen.

Krachtwerk, onze methodiek

Weer meedoen in de maatschappij, erbij horen en jezelf kunnen zijn. Daar werken we naartoe. 

De cliënt moet het zelf doen, is Moveoo’s uitgangspunt hierbij. Moveoo begeleidt om de kortste weg terug te vinden naar herstel en een stabiel leven, waarbij de cliënt zelf de regie heeft. De methodiek waarmee we dit bereiken heet ‘krachtwerk’.  De naam zegt het al, met Krachtwerk maken we vooral gebruik van de krachten van de cliënt zelf en van de aanwezige hulpbronnen in de omgeving.

In samenwerking met Impuls en de Radboud Universiteit, heeft Moveoo al zijn zorgmedewerkers geschoold via de methodiek Krachtwerk. Deze methodiek wordt met succes ingezet voor diverse doelgroepen en werkvelden: sociaal werk, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, forensische zorg, verslavingszorg en vluchtelingenwerk.

Krachtwerk in een notendop

  • Gaat uit van eigen krachten van de cliënten en hun omgeving
  • Versterkt maatschappelijke participatie
  • Geeft cliënten de touwtjes terug in eigen handen
  • Gaat uit van flexibele grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving
  • Neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt
  • Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit verschillende perspectieven en hun plek in verschillende systemen
  • Ziet de samenleving als een broedplaats van hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel
  • Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider
  • Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving
  • Benut het persoonlijke steunsysteem maximaal en zet alleen het professionele systeem in waar nodig

Over de organisatie

Moveoo beweegt mensen op een laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze om grip op hun leven te houden of terug te krijgen. Bij Moveoo telt ieder mens en we gaan uit van ieders eigen kracht. Staat iemand aan de zijlijn van de samenleving? Dan zijn wij er voor opvang en herstel. Een hoge kwaliteit van leven vraagt immers om meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen. We geven persoonlijke aandacht, bieden perspectief en luisteren naar de doelen en dromen van elk individu. Met ruim 150 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg, zijn wij altijd in de buurt.

Moveoo houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens waarmee de rijksoverheid jaarlijks bepaalt welke maximale bedragen gelden voor de bezoldiging van bestuurders omdat met maatschappelijk geld doelmatig, sober en effectief moet worden besteed. Moveoo onderschrijft dit. Voor 2023 valt Moveoo in de zogenaamde klasse III van de WNT. De bijlage ‘Bezoldigingsmaxima 2023’, die u hieronder aantreft, geeft een inzicht in de verschillende klassen en de bijbehorende maximale bedragen voor 2023. Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht hierop getoetst, en wordt de jaarlijkse WNT klasse vastgesteld.

Jij bepaalt je eigen leven

Kunnen we helpen?