Klachten & complimenten

Moveoo doet er alles aan om een kwalitatief goede dienstverlening te leveren. Toch kan het gebeuren dat in het contact met medewerkers van Moveoo zaken niet naar wens verlopen. In dit geval kan men een klacht indienen.

Ontevreden?

Moveoo ziet klachten als een kans om de geleverde dienstverlening te verbeteren. Klachten worden dan ook serieus genomen. Moveoo beschikt over een interne en een externe klachtenprocedure.

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier. Ook bestaat er voor cliënten de mogelijkheid om een beroep te doen op onze cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris: De heer Jos Mevis: josmevis@queresta.nl

Klachten & complimenten

  • Het ingevulde mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de klachtenafhandeling. Vul een correct mailadres in waar u op bereikbaar bent.