Klachten & complimenten

Moveoo doet er alles aan om een kwalitatief goede dienstverlening te leveren. Toch kan het gebeuren dat in het contact met medewerkers van Moveoo zaken niet naar wens verlopen. In dit geval kunt u een klacht indienen.

Ontevreden? Tevreden? Vragen? Overlast?

Moveoo ziet klachten en complimenten als een kans om de geleverde dienstverlening te verbeteren. Klachten en complimenten worden dan ook serieus genomen. Moveoo beschikt over een interne en een externe klachtenprocedure.

U kunt uw klacht of compliment indienen via het onderstaand formulier. Ervaart u overlast, neem dan contact op met de medewerkers van de betreffende locatie. Hier vindt u de contactgegevens van de locaties.

Ook bestaat er voor cliënten de mogelijkheid om een beroep te doen op de cliëntvertrouwenspersoon met elke opmerking, vraag of klacht die gaat over u en Moveoo. De inhoud van het gesprek met de vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon hoort uw verhaal aan en is onafhankelijk. Dat betekent niet dat uw opvatting wordt gedeeld. Het betekent wel dat de vertrouwenspersoon u steunt, adviseert en bemiddelt om uw doel te bereiken. Of u vervolgens in actie komt, is aan u.

Onze cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris is de heer Jos Mevis: josmevis@queresta.nl

Klachten & complimenten

  • Het ingevulde mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de klachtenafhandeling. Vul een correct mailadres in waar u op bereikbaar bent.