Organisatiestructuur

Directeur/bestuurder
De heer R.L.J. (Ramon) Testroote
T: 088 33 79 000
E: bestuurssecretariaat@moveoo.nl

Managementteam
De heer Eric Heitzer, manager bedrijfsvoering
Mevrouw Dominique Engels, manager zorg
De heer Theo Custers, manager zorg
Mevrouw Monique Boogaard, manager zorg

Raad van Toezicht
De heer T.G. (Thom) Verleg, voorzitter
Mevrouw Y.H.M. (Yvonne) Einig
Mevrouw J. (Jacqueline) Kuppens
De heer H. (Hugo) Kuyper
De heer G. (Gerben) Welling

Beloningsbeleid
Stichting Moveoo werkt volgens de governance code en houdt zich aan de kaders van de WNT-2. De hoogte van de beloningen zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting Moveoo.