Organisatiestructuur

Directeur/bestuurder
De heer R.L.J. (Ramon) Testroote
T: 088 33 79 000
E: bestuurssecretariaat@moveoo.nl

Managementteam
De heer Eric Heitzer, manager bedrijfsvoering
Mevrouw Dominique Engels, manager zorg regio Noord-Limburg
Mevrouw Karen Lommen, manager zorg regio Midden-Limburg
Mevrouw Monique Boogaard, manager zorg regio Zuid-Limburg

Raad van Toezicht
De heer T.G. (Thom) Verleg, voorzitter
De heer G. (Gerben) Welling
Mevrouw H.W.F. (Leny) Houben
Mevrouw L.M. (Linda) Kerpershoek
Mevrouw R.A.N.H. (Rinske) Teeuwen-Verkoeijen

Beloningsbeleid

Stichting Moveoo werkt volgens de governance code en houdt zich aan de kaders van de WNT-2. De hoogte van de beloningen zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting Moveoo.