Opvang

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met de cliënt en de ketenpartners helpt Moveoo de cliënt op de weg terug naar een normaal bestaan. Dit gebeurt onder meer met concrete hulp bij het vinden van een eigen woning of het op orde brengen van geldzaken.

Dag- en nachtopvang

Wanneer het echt niet anders kan, biedt Moveoo tijdelijk onderdak in de vorm van dag- en/of nachtopvang. Dat zijn de eerste laagdrempelige basisvoorzieningen voor ’s nachts en een ontmoetingsplek voor overdag. Tegelijkertijd wordt met de cliënt gewerkt aan een voorspoedige terugkeer in de samenleving. De cliënt zelf neemt daarbij voortouw.

Aanmelden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een plek op de crisisopvang is een persoonlijk intakegesprek nodig met een van de medewerkers van het Intakebureau. Op basis daarvan wordt in onderling overleg gekeken waar de cliënt het beste op zijn plek is.