Aanmelden

Aanmelden

Voor dag- en nachtopvang kunt u zich melden bij de betreffende voorziening. Zie hiervoor de adressen en openingstijden onder Locaties.

Voor crisisopvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding bepaalt de gemeente of u gebruik kunt maken van deze voorziening door het afgeven van een beschikking. U dient zich hiervoor te melden bij uw gemeente.

Zodra u een beschikking van uw gemeente heeft, kunt u zich melden bij het Intakebureau.

Intakebureau

Spoorlaan Zuid 29a, 6045 AA Roermond
Postbus 1047, 6040 KA Roermond
T 088 – 337 90 00
F 088 – 337 90 99
intake@moveoo.nl