Sociaal Werker 2

Sociaal Werker 2 – Crisisopvang Venlo


Specificaties
Werkveld: Welzijn
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Aantel uren: 24
Vacaturenummer: 011901
Plaatsingsdatum: 08 januari 2019
Sluitingsdatum: 22 januari 2019
Organisatie

Onze organisatie heeft een omvang van 300 opvang- en verblijfsplaatsen, verspreid over vestigingen van Sittard-Geleen tot Venlo. Binnen deze voorzieningen wordt opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg verleend aan personen die in een (crisis)situatie dak- en/of thuisloos zijn geraakt of op eigen initiatief hulp dan wel via verwijzers hulp zoeken bij onze stichting. Moveoo werkt volgens de principes van de methodiek krachtwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de regiefunctie krijgt, er op basis van wederkerigheid wordt samengewerkt met de cliënt en met name de mogelijkheden en krachten van de cliënt benadrukt worden in de trajecten.

Voor onze voorziening Crisisopvang Venlo zijn wij per 1 maart 2019 op zoek naar een

Sociaal Werker 2 voor 24 uur per week

Vacaturenummer 011901

Crisisopvang is een vorm van acute noodhulp, tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 12 weken. In deze periode wordt samen met de cliënt een traject opgestart en wordt in kaart gebracht wat de problematiek is. Er wordt actief gewerkt aan doorstroom.

Van de nieuwe Sociaal Werker 2 worden de volgende werkzaamheden verwacht:

 • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van actieplannen door middel van het signaleren van cliëntenbehoeften en het verzamelen van relevante informatie;
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan en krachteninventarisatie of onderdelen daarvan;
 • Begeleidt cliënten adequaat en efficiënt zodat diens persoonlijk en sociaal functioneren verandert, verbetert en herstelt;
 • Adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht;
 • Organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat;
 • Levert actief een bijdrage aan de optimalisering van de dienstverlening en de (door)ontwikkeling van het team;
 • Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid.

Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • Een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Meerdere jaren ervaring als begeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
 • Beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
 • Beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en stimuleren;
 • Kennis van en affiniteit met krachtgerichte benadering en dit in de werkzaamheden kunnen uitdragen;
 • Begeleiden van de doelgroep op basis van de visie op zorg van Moveoo;
 • Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendig en improvisatievermogen;
 • Flexibiliteit en bereidheid om onregelmatig te werken;
 • In staat zijn te werken in een resultaat gericht team.

Wij bieden:

 • Een werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;
 • Een scholingsprogramma op het gebied van krachtwerk en medicatie.

 

Informatie
Werktijden: Nader te bepalen.
Salaris: Een functie die gehonoreerd wordt conform de CAO Sociaal Werk, schaal 6.
Procedure:

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch of per mail contact opnemen met Zeynep Akyuz, telefoonnummer 077-354 80 80, e-mailadres Z.Akyuz@moveoo.nl.

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór woensdag 23 januari 2019 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl. Gesprekken worden gehouden op maandag 28 januari 2019.

 

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

 

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats.

 

Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.

Vacaturenummer: 011901
Plaatsingsdatum: 08 januari 2019
Sluitingsdatum: 22 januari 2019

Email: peno@moveoo.nl

Contactpersoon:
Iris Rejhons
Administratief medewerker afdeling P&O