Sociaal werker 2, Flexpool regio Westelijke Mijnstreek (per direct)

 • Werkveld: Sociaal werk
 • Dienstverband: Bepaalde tijd
 • Aantal uren: 32
 • Vacaturenummer: 032105
 • Plaatsingsdatum: 30 maart 2021
 • Sluitingsdatum: 16 april 2021
 • Salaris:
  Schaal 6
  Min € 2.291,00
  Max € 3.279,00

Wat je doet

Als sociaal werker 2 bied je begeleiding aan mensen die bij Moveoo verblijven. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Als sociaal werker 2 lever je een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en bijstellen van actieplannen en krachteninventarisaties of onderdelen daarvan. Je begeleidt onze bewoners bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Je adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht. Je organiseert groepsgerichte activiteiten en je werkt nauw samen met je collega’s.

Jij...

 • beschikt over een afgeronde beroepsopleiding op MBO 3 werk- en denkniveau (met aantoonbare relevante werkervaring) of een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
 • hebt meerdere jaren ervaring als begeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
 • beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
 • beschikt over vaardigheden om onze bewoners te motiveren en stimuleren;
 • hebt kennis van en affiniteit met onze methodiek Krachtwerk;
 • kan onze bewoners begeleiden op basis van onze visie op zorg;
 • hebt kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • bent communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
 • bent stressbestendig en kunt goed improviseren;
 • kunt anderen uitstekend ondersteunen bij het oplossen van problemen;
 • bent flexibel en bereid om onregelmatig te werken;
 • bent in staat om te werken in een resultaat gericht team.

Wij...

 • bieden jou een overeenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid;
 • hanteren voor jouw functie schaal 6 van de CAO Sociaal Werk, die loopt van € 2.291,00 tot € 3.279,00 per maand bij een 36-urige werkweek;
 • bieden jou een individueel keuzebudget;
 • bieden jou een loopbaanbudget waarmee je kunt investeren in je duurzame inzetbaarheid;
 • bieden jou een boeiend en uitgebreid scholingsprogramma;
 • bieden jou een werkplek waar initiatief nodig is, waar zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en waar professionele ontwikkeling mogelijk is.

Over Moveoo

Moveoo richt zich op mensen in een sociaal kwetsbare positie die serieuze hulpvragen hebben op verschillende leefgebieden: huisvesting, financiën, dagbesteding, sociale contacten, psychische en fysieke gesteldheid. Kenmerkend voor de doelgroep is dat er veelal sprake is van meervoudige problematiek, waarbij het ontbreken van huisvesting niet op zich staat. Veel van de mensen die zijn aangewezen op hulp van Moveoo kampen met problemen als gevolg van middelengebruik (verslaving), criminaliteit en/of een verstandelijke beperking.

 

Wij bieden hen ondersteuning bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Wij gaan altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze methodiek Krachtwerk. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met de cliënt zelf en met ketenpartners als gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, GGD en justitie. Daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en inzichten.

Over regio Westelijke Mijnstreek

Een aanbod op maat bieden wij in de regio Westelijke Mijnstreek door middel van diverse vormen van ondersteuning vanuit een vijftal locaties in Sittard-Geleen. Als sociaal werker 2 binnen de flexpool ben je inzetbaar binnen alle afdelingen van deze regio.

 

Dag-, nacht- en vervolgopvang (Sittard)

Dit zijn de meest laagdrempelige voorzieningen. De cliënt kan bij de nachtopvang tegen een kleine vergoeding slapen, eten, douchen en kleding laten wassen. Bij de dagopvang wordt hulp en bemiddeling geboden bij onder meer huisvesting, dag invulling, inkomen en zorg. De vervolgopvang biedt laagdrempelig een eigen kamer.

 

Beschermd wonen (Sittard-Geleen)

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen, biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf.

 

De genoemde activiteiten en trajecten worden gefinancierd door gemeenten, het zorgkantoor, forensische zorg en door de cliënten zelf in de vorm van eigen bijdragen.

Lijkt dit je wat?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch (dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur) of per mail contact opnemen met Loes van Arnhem, telefoonnummer 06-30 31 40 03, e-mailadres L.vanArnhem@moveoo.nl.

 

Jouw schriftelijke sollicitatie kun je vóór zaterdag 17 april 2021 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar PenO@moveoo.nl. Vergeet niet het vacaturenummer 032105 duidelijk te vermelden in je sollicitatie. Gesprekken worden gehouden op maandag 26 april 2021.

 

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

 

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.