Coördinerend begeleider – Vrouwenopvang

 • Werkveld: Sociaal werk
 • Dienstverband: Bepaalde tijd
 • Aantal uren: 36 uur
 • Plaatsingsdatum: 4 januari 2024
 • Salaris:
  Schaal 8
  Min € 3.191,00
  Max € 4.547,00

Wij bieden

 • Overeenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling;
 • Salaris tussen € 3.191,00 en € 4.547,00 per maand (afhankelijk van kennis en ervaring) bij een 36-urige werkweek (functie schaal 8 CAO Sociaal Werk);
 • Reiskostenvergoeding, werktelefoon en laptop;
 • PFZW pensioenregeling, werkkostenregeling fiets en elektronica;
 • Individueel keuzebudget en loopbaanbudget;
 • Uitgebreid scholingsprogramma.

Over Vrouwenopvang

Op 1 januari 2022 startte Moveoo met de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel in de opvang als in de ambulante tak. Het herstellen en verduurzamen van veiligheid in gezinnen staat te allen tijde voorop. Wij werken volgens de principes van de gefaseerde ketenzorg; multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht. Waar dat veilig kan, werken we outreachend in de directe omgeving van het gezin. In sommige situaties zijn de risico’s op ernstig geweld zo ernstig, dat tijdelijke opvang van slachtoffers en eventuele kinderen nodig is. In dat geval biedt Moveoo een veilige plek, een zelfstandige woonruimte achter een veilige voordeur. Onze aanpak is gericht op alle betrokkenen, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Alle gezinsleden worden ondersteund bij het herstellen van een veilige leefsituatie. Dat alles doen we met een stevig team van professionals: coördinerend- en ondersteunend begeleiders en kinderhulpverleners, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Altijd in nauwe samenwerking met ketenpartners. Verbinding, vertrouwen en vakmanschap staan daarbij voorop!

Coördinerend begeleider Vrouwenopvang

Als coördinerend begeleider werk je binnen je eigen planning op de opvanglocatie. Binnen team Vrouwenopvang ben jij de coördinator van het hulpverleningstraject en bewaak je de voortgang en onderlinge verbinding. Je sluit aan bij RTO’s met gemeenten. Ook ten aanzien van betrokken externe organisaties ben jij de Linkin-Pin. Daarnaast bestaan je werkzaamheden onder andere uit:

 • Samen met de gezinsleden inventariseer je veiligheidsrisico’s die je vertaalt naar een integraal veiligheidsplan;
 • Je onderzoekt welke onderliggende factoren en dynamieken aanwezig zijn op de verschillende leefgebieden. Daarin heb je oog voor de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de gezinsleden;
 • Je biedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld;
 • Je verkent samen met de betrokkenen de mogelijkheden van het sociale netwerk om een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder geweld en betrekt hen bij de hulpverlening;
 • Je werkt systemisch.

Wij zijn op zoek naar een gedreven en daadkrachtige coördinerend begeleider met de volgende eigenschappen en competenties:

 • Vanuit een oprechte en respectvolle basishouding maak jij écht contact met mensen;
 • Je beschikt over een helicopterview en bent in staat de regierol te nemen;
 • Je geeft alle betrokkenen een stem, bent meervoudig inlevend en onpartijdig;
 • Je hebt kennis van betrokken zorg- en veiligheidsorganisaties in de aanpak van de slachtoffers geweld in afhankelijkheidssituatie ’s, hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je bekend met relevante wet- en regelgeving en de domein overstijgende samenloop daarin;
 • Je beschikt over een relevant netwerk;
 • Je bent van nature een inspirerende en activerende professional die mensen sterkt in het nemen van eigen regie. Daarbij focus je op krachten en mogelijkheden van mensen;
 • Je biedt zelfstandig begeleiding en deelt kennis en expertise met collega’s;
 • Je beschikt over analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent proactief, vasthoudend en daadkrachtig. Je laat niet los totdat de veiligheid duurzaam hersteld is voor alle betrokkenen.

Jij neemt mee

 • Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt ervaring in het werken met gezinssystemen met meervoudige problemen;
 • Je bent SKJ geregistreerd, of gaat dit worden;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een auto;
 • Je bent flexibel in je werktijden en dagen, ook voor wat betreft telefonische bereikbaarheid;
 • Je hebt een goed gevoel voor humor.

Hoe werken wij?

Moveoo werkt met de begeleidingsmethodieken Krachtwerk en Veerkracht. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat zijn ook de leidende principes van ons personeelsbeleid. Moveoo werkt met zelforganiserende teams waarin we initiatief en eigenaarschap aanmoedigen. We stellen de benodigde kaders en maken duidelijke afspraken waarbinnen de teams zelf de verantwoordelijkheid, ruimte en middelen krijgen om hun werk te organiseren.

Sluit je aan?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Chantal Walters, Recruiter op 06-11 18 71 16.

Mail je CV en motivatiebrief naar c.walters@moveoo.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten. Voor deze functie is bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.