Missie en visie

Onze missie

Met persoonlijke aandacht en op een snelle, simpele en duurzame wijze beweegt Moveoo mensen om grip op hun leven te houden of te krijgen.

Onze visie

Voor Moveoo telt ieder mens en we gaan uit van ieders kracht. Als iemand aan de zijlijn van de samenleving staat, zijn wij er voor opvang en herstel. Kwaliteit van leven vereist meer dan alleen onderdak en een veilige omgeving. Wij brengen mensen in beweging en ondersteunen ze bij het oppakken van de eigen regie. Om aan te sluiten bij de behoeften van ieder mens werken wij graag en goed samen. Onze manier van werken is actief gericht op persoonlijke groei, op het aanboren van dromen en doelen. We bieden perspectief door in te zetten op herstel en ontwikkeling van de eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden en relaties. We stimuleren om mee te doen in de samenleving. Individu en samenleving kunnen op ons rekenen.