Missie en visie

Onze missie

Moveoo beweegt mensen om opnieuw grip op hun leven te krijgen of te houden. Dat doen we met persoonlijke aandacht voor de cliënt, snel, eenvoudig en duurzaam. We zijn innovatief en initiatiefrijk en ontwikkelen voortdurend nieuwe producten en diensten.

Onze visie

Moveoo is er voor de mensen aan de zijlijn van de samenleving. Wij bieden ondersteuning en herstel bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Om een snelle terugkeer naar een normaal leven te bevorderen gaan we altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze herstelmethodiek. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met de cliënt zelf en met ketenpartners als gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, GGD en justitie. Daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en inzichten.