Krachtwerk methodiek

Krachtwerk, onze methodiek

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen.

De methodiek is inzetbaar bij diverse doelgroepen in diverse werkvelden, waaronder het sociaal werk, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, de vrouwenopvang, de verslavingszorg, de forensische zorg en het vluchtelingenwerk.

In samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de Radboud Universiteit, heeft Moveoo alle zorgmedewerkers geschoold in de methodiek Krachtwerk.

Krachtwerk:

 • legt een gefundeerde bodem onder het professionele methodisch handelen van begeleiders en kan binnen en tussen (wijk)teams en organisaties zorgen voor meer eenduidigheid in het methodisch werken en in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal;
 • biedt pijlers, principes en beginselen van waaruit begeleiders, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en medewerkers van ondersteunende diensten cliënten tegemoet treden en ondersteunen, ongeacht de setting en aard en duur van de verleende diensten;
 • geeft inzichten en handvatten voor het realiseren van een optimale werkrelatie met cliënten en daardoor een verhoogde kans op een succesvolle begeleiding;
 • biedt instrumenten om samen met cliënten hun krachten en hulpbronnen te inventariseren, bijvoorbeeld de krachteninventarisatie (KI);
 • geeft inzichten en handvatten voor het samen met cliënten evalueren van hun zelfregulering, specifiek hun manier van omgaan met tegenslagen;
 • biedt een instrument voor het samen met cliënten stellen van langetermijndoelen en het uitzetten van acties in de vorm van persoonlijke actieplannen;
 • geeft begeleiders aanwijzingen voor het samen met cliënten aanboren van hulpbronnen;
 • biedt een instrument (een stappenplan voor teamkrachtbesprekingen) om in multidisciplinair samengestelde teams gezamenlijk te leren van ‘wat werkt’ bij cliënten en om het krachtgerichte, herstelondersteunende werken van begeleiders te versterken en te borgen.

Krachtwerk in een notendop:

 • Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving.
 • Versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten.
 • Gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving vooraf niet bekend zijn of vastliggen.
 • Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimensies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding enzovoorts).
 • Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel.
 • Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt van de begeleiding.
 • Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider.
 • Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten.
 • Zet maximaal in op de benutting van het persoonlijke steunsysteem van cliënten en schakelt het professionele systeem zo weinig mogelijk in, maar zoveel als nodig is.

Klik hier voor de folder over Krachtwerk op de website van Impuls.