Donaties

Financiële bijdragen

Om ons werk optimaal te kunnen doen hebben we voldoende financiële middelen nodig. Particulieren, bedrijven, organisaties of instellingen kunnen ons fiscaal aantrekkelijk ondersteunen omdat Moveoo een ANBI-status heeft. Elke bijdrage is welkom.
Het fiscale nummer van Moveoo luidt: 8034.92.613

Beloningsbeleid:

Stichting Moveoo werkt volgens de governance code en houdt zich aan de kaders van de WNT-2. De hoogte van de beloningen zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting Moveoo.