Bescherming persoonsgegevens

Privacy

Moveoo heeft van elke cliënt een dossier met persoonlijke gegevens en informatie. Deze cliëntendossiers zijn nodig om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Iedere cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier. De wijze waarop met deze persoonsgegevens moet worden omgegaan is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor meer informatie: Brochure Bescherming Persoonsgegevens