Wonen

Beschermd wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op sommige locaties is verslaving geen contra-indicatie.

Aanmelden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een woonvoorziening is een beschikking van de gemeente nodig. Daarna volgt een persoonlijk intakegesprek met een van de medewerkers van het Intakebureau. Op basis daarvan wordt in onderling overleg gekeken waar de cliënt het beste op zijn plek is.