Begeleiding

Algemene begeleiding

Sommige mensen hebben een beetje begeleiding nodig om normaal te kunnen blijven functioneren. Deze mensen staan wij met raad en daad bij. We geven ook begeleiding aan mensen die tijdelijk bij Moveoo hebben gewoond. Zo proberen we te voorkomen dat zij terugvallen in de oude situatie. Onze hulp gaat uit van persoonlijk maatwerk en is zorgvuldig afgestemd op de individuele vraag.

Dagactiviteiten

Vaste structuren en dagelijkse bezigheden vormen vaak een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functioneren. Samen met de cliënt en ketenpartners bekijkt Moveoo naar mogelijkheden voor betaald of onbetaald werk.

Forensische zorg

Een speciale vorm van begeleiding geven we aan mensen die na een gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij. Deze cliënten, aangemeld door Justitie, kunnen (binnen de randvoorwaarden van Justitie) gebruik maken van onze mogelijkheden van tijdelijke opvang, dagactiviteiten of ambulante begeleiding. Daarbij geven we specifieke ondersteuning om te voorkomen dat zij terugvallen in hun oude, ongewenste gedrag.