Moveoo

Dit doet Moveoo

Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden of al zijn geworden en tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Het gaat om mensen die een kwetsbare positie in de samenleving hebben en vaak te kampen hebben met problematiek op meerdere leefgebieden.