Samenwerkingspartners

Collectief belang

Moveoo heeft een lange staat van dienst. Niet alleen cliënten weten ons te vinden. Ook gemeenten, woningbouwverenigingen, GGD’s, Justitie en zorginstellingen weten wat ze aan ons hebben. Deskundig en betrokken, snel en efficiënt leveren we een belangrijke bijdrage aan een taak waarin ook zij een belangrijke functie vervullen.

Gemeenten

Door veranderende wetgeving hebben vooral gemeenten een belangrijke rol gekregen in de opvang van dak- en thuislozen. Daarin is Moveoo een professionele partner. Dat geldt zowel voor het aanbieden van dag- en nachtopvang en crisisopvang als voor structurele ondersteuning. Dan gaat het om werken aan een blijvende terugkeer in de samenleving. Dat gebeurt uiteraard altijd in goed overleg met cliënt en ketenpartners.