Moveoo

Persoonlijk maatwerk

Bij Moveoo werken, verspreid over heel Limburg, zo’n 150 gespecialiseerde hulpverleners. Wij zorgen voor dag- en nachtopvang, crisisopvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding. Moveoo heeft een breed aanbod en levert altijd persoonlijk maatwerk. Met al onze ervaring en deskundigheid proberen we mensen te bewegen om weer grip te krijgen op hun leven.

Efficiënt en effectief

Moveoo gaat uit van de krachten, kwaliteiten en talenten die ieder mens in zich heeft. We werken efficiënt en effectief, met gedrevenheid en enthousiasme. Daarbij beloven we geen gouden bergen, onze aanpak is realistisch en werkt. Al meer dan twintig jaar werken we daarin samen met cliënten, opdrachtgevers en ketenpartners.

Sleutel tot succes

Die samenwerking is gelijkwaardig en vormt de basis voor het welslagen van ons werk. Maar de belangrijkste sleutel tot succes heeft de cliënt in eigen hand. Moveoo helpt sturing geven aan een normaal leven, met een dak boven je hoofd, werk, inkomen en mensen om je heen.