Cliënten

Plotseling dak- of thuisloos?

Moveoo kan direct iets voor je betekenen en nood- of crisisopvang bieden. En om je leven structureel op orde te krijgen, kunnen we samen aan de slag.

Op eigen kracht

Dat begint met vertrouwen: in onze aanpak staat de eigen kracht van de cliënt centraal. Je mag van ons ervaring, deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid verwachten. Samen gaan we op zoek naar wat je echt wil en kan en waar je voor de volle 100% voor gaat.

Vertrouwen en bouwen

Daarbij bepaal je zelf je doelen en gewenste resultaten. Je voert zelf de regie. Onze relatie is wederzijds: jij en Moveoo hebben elkaar hard nodig en we moeten op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. Dan is het perspectief op een gewoon leven het grootst!