Cliënten

Plotseling dak- of thuisloos?

Moveoo kan direct iets voor je betekenen en nood- of crisisopvang bieden. En om je leven structureel op orde te krijgen, kunnen we samen aan de slag.

Op eigen kracht

Dat begint met vertrouwen: in onze aanpak staat de eigen kracht van de cliënt centraal. En cliënten mogen van ons ervaring, deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid verwachten. Samen gaan we op zoek naar wat de cliënt echt wil en kan en waar hij voor de volle 100% voor gaat.

Vertrouwen en bouwen

Daarbij bepaalt de cliënt zelf zijn doelen en gewenste resultaten en voert zelf de regie. Onze relatie is wederzijds: cliënt en Moveoo hebben elkaar hard nodig en ook Moveoo moet op cliënten kunnen vertrouwen en bouwen. Dan is het perspectief op een gewoon leven het grootst!