Maatregelen i.v.m. Corona

Moveoo zorgt voor mensen die zich in een kwetsbare positie in de samenleving bevinden. Dat blijven we ook tijdens de Corona-crisis maximaal doen. Een aantal zaken wordt wel anders georganiseerd om cliënten met een kwetsbare gezondheid extra te beschermen en om ervoor te zorgen dat de zorg ook bij een eventueel hoger ziekteverzuim niet in gevaar komt. Naast de reeds eerder ingevoerde maatregelen heeft Moveoo sinds 13 maart 2020 een toenemend aantal aanvullende (preventieve) maatregelen ingevoerd. Hieronder leest u welke maatregelen Moveoo heeft getroffen en wat dit op dit moment betekent voor de dienstverlening.

Maatregelen Moveoo i.v.m. Corona

Wat doen we extra?

 • Álle opvang bij Moveoo betreft 24 uurs opvang met eigen slaapvertrekken. We maken dus geen gebruik meer van slaapzalen of meerdere bewoners op 1 kamer. Bewoners kunnen de hele dag op locatie verblijven.
 • De opvangcapaciteit is hiervoor fors uitgebreid. Stand van zaken: bijna 60 extra individuele verblijfsruimtes.
 • In Sittard zijn 6 individuele woonunits bijgeplaatst, op de medewerkersparkeerplaats bij de Agnetenwal.
 • In Roermond zijn 10 woonunits geplaatst op de medewerkersparkeerplaats op de Spoorlaan-Zuid.
 • 22 bewoners, waaronder 14 kinderen, van de Crisisopvang in Roermond zijn gehuisvest in de Kastanjehof in Roermond, met hulp van WonenZuid. Deze bewoners waren klaar om uit te stromen, maar stonden nog op de wachtlijst voor een woning.
 • In Venlo is de locatie Hogeweg 297 in gebruik genomen. Hier bieden we nu 24 uurs opvang voor circa 18 bewoners in individuele kamers.
 • Maaltijden worden bij bewoners op de kamer verstrekt.
 • We houden extra strikte hygiënemaatregelen in acht.
 • We monitoren de gezondheid (lichaamstemperatuur en luchtwegklachten) 2x daags voor alle bewoners.

Wat doen we niet meer of doen we anders?

 • In ons toelatingsbeleid voor nieuwe cliënten zetten we maximaal in op preventie en veiligheid en beperken we de opvang tot diegenen die zonder onze hulp nergens anders terecht kunnen. Voor diegenen in ons werkgebied die ons nodig hebben blijven we dus nieuwe cliënten opnemen. Mensen die voldoende zelfredzaam zijn om bijvoorbeeld in een hotel of in een sociaal netwerk te verblijven verwijzen we in afstemming met gemeenten naar andere passende oplossingen. Wie in het sociaal netwerk kan verblijven wordt gevraagd hier gebruik van te maken.
 • Open inloop in Venlo en dagbesteding voor mensen die buiten Moveoo locaties wonen is tijdelijk gesloten. We blijven wel via telefoon en social media in contact met bezoekers.
 • Cliënten met een postadres bij de open inloop in Venlo kunnen op woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 de post ophalen. Hierbij wordt een gepaste afstand in acht genomen.
 • Alle externe dagbestedingsactiviteiten waaronder het opruimen van zwerfvuil zijn tot nader order gestopt.
 • Waar mogelijk worden op woon- en verblijfslocaties extra voorzieningen geboden om bewoners te stimuleren zoveel mogelijk binnen te blijven en voldoende onderlinge afstand te behouden.
 • Ambulante dienstverlening aan huis is op fysieke afstand vormgegeven met behulp van regelmatig telefonisch contact en/of beeldbellen. Bij crisissituaties is er wel cliëntcontact mogelijk. Hiervoor zijn per team specifieke medewerkers aangewezen, om het aantal ambulant medewerkers met klantcontacten zoveel mogelijk te beperken. Ambulant medewerkers worden met deze maatregelen beschikbaar gehouden om diensten in andere teams draaiende te houden bij eventueel ziekteverzuim.
 • De ondersteuning van bewoners van de Flexibele Opvang in Weert en Venlo loopt voor wat betreft cliëntcontact zoveel mogelijk door op het gebruikelijke niveau. Externe contactmomenten worden telefonisch afgehandeld. Het aantal medewerkers per woonlocatie is tot een minimum teruggebracht.
 • De dienstverlening op al onze woon- en verblijfslocaties is gecompartimenteerd. Dat wil zeggen dat medewerkers nog maar op 1 locatie worden ingezet en dat er geen team-overstijgende contacten meer plaats vinden tussen zorgmedewerkers. Alle fysieke groeps-overstijgende trainingen zijn on hold gezet en teamoverleggen worden waar nodig via telefoon of beeldbellen georganiseerd.
 • De teams op alle locaties zijn opgesplitst in 2 deelteams. Ook hiertussen vindt geen fysiek contact meer plaats. Overdrachten gebeuren gescheiden door een glaswand, telefonisch of met beeldbellen. Uiteraard ondersteund met de rapportages in de cliëntdossiers.
 • Werkplekken en hulpmiddelen zoals portofoons worden na iedere dienst gereinigd.
 • Met ingang van 18 maart 2020 geldt voor alle woon- en verblijflocaties van Moveoo een algeheel bezoekverbod. Alleen bewoners, locatiemedewerkers en noodzakelijke bezoekers zoals hulpverleners en technisch personeel mogen de locaties betreden. Bij noodzakelijk contact met externen wordt gepaste afstand in acht genomen.
 • Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om gezinnen met kinderen in de crisisopvang Roermond versneld te laten uitstromen naar externe gezinswoningen. Mede hierdoor creëren we op alle locaties ruimte om cliënten met een verdenking op Corona, in afwachting van de testresultaten, af te zonderen van andere bewoners.
 • We voeren actief overleg met externe samenwerkingspartners om maatregelen op elkaar af te stemmen en maximaal maatwerk voor iedere cliënt te bieden binnen ieders mogelijkheden.

In ons dagelijks handelen denken we niet alleen “hoe voorkomen we dat we besmet raken”, maar vooral vanuit het principe “hoe voorkom ik dat ik andere mensen besmet als ik zelf ongemerkt besmet ben”. Al onze medewerkers werken zij aan zij in deze uitdagende tijd en iedere medewerker van Moveoo is zich bewust van het belang van continuïteit van zorg waarbij we kwetsbare burgers maximaal bescherming bieden. Daarbij houden we maximaal rekening met kwetsbare medewerkers en kwetsbare naasten van medewerkers.