Maatregelen i.v.m. Corona

Moveoo zorgt voor mensen die zich in een kwetsbare positie in de samenleving bevinden. Dat blijven we ook tijdens de Corona-crisis maximaal doen. Een aantal zaken wordt wel anders georganiseerd om cliënten met een kwetsbare gezondheid extra te beschermen en om ervoor te zorgen dat de zorg ook bij een eventueel hoger ziekteverzuim niet in gevaar komt. Naast de reeds eerder ingevoerde maatregelen heeft Moveoo sinds 13 maart 2020 een toenemend aantal aanvullende (preventieve) maatregelen ingevoerd. Hieronder leest u welke maatregelen Moveoo heeft getroffen en wat dit op dit moment betekent voor de dienstverlening.

Maatregelen Moveoo i.v.m. Corona

Wat doen we extra?

 • De opvangcapaciteit is fors uitgebreid om zoveel mogelijk mensen op te vangen in een eigen slaapvertrek. Stand van zaken: bijna 60 extra individuele verblijfsruimtes. Bewoners kunnen de hele dag op locatie verblijven.
 • In Sittard zijn 6 individuele woonunits bijgeplaatst, op de medewerkersparkeerplaats bij de Agnetenwal.
 • In Roermond zijn 10 woonunits geplaatst op de medewerkersparkeerplaats bij het pand Spoorlaan Zuid.
 • De bewoners van de Crisisopvang in Roermond en hun kinderen zijn gehuisvest in de Kastanjehof in Roermond, met hulp van WonenZuid.
 • In Venlo is de locatie Hogeweg 297 in gebruik genomen. Hier bieden we nu 24 uurs opvang voor circa 18 bewoners in individuele kamers.
 • Maaltijden worden bij bewoners op de kamer verstrekt.
 • We houden extra strikte hygiënemaatregelen in acht.
 • We monitoren de gezondheid (lichaamstemperatuur en luchtwegklachten) 2x daags voor alle bewoners.

Wat doen we niet meer of doen we anders?

 • In ons toelatingsbeleid voor nieuwe cliënten zetten we maximaal in op preventie en veiligheid en beperken we de opvang tot diegenen die zonder onze hulp nergens anders terecht kunnen. Voor diegenen in ons werkgebied die ons nodig hebben blijven we dus nieuwe cliënten opnemen. Mensen die voldoende zelfredzaam zijn om bijvoorbeeld in een hotel of in een sociaal netwerk te verblijven verwijzen we in afstemming met gemeenten naar andere passende oplossingen. Wie in het sociaal netwerk kan verblijven wordt gevraagd hier gebruik van te maken.
 • Voor de Open Inloop in Venlo, dagbesteding en cliënten met een postadres zijn aangepaste afspraken gemaakt.
 • Waar mogelijk worden op woon- en verblijfslocaties extra voorzieningen geboden om bewoners te stimuleren voldoende onderlinge afstand te behouden.
 • Ambulante dienstverlening gaat alleen door met de vaste begeleider, na screening en op 1,5 meter afstand buitenshuis of met dragen van een mondmasker binnenshuis.
 • De ondersteuning van bewoners van de Flexibele Opvang in Weert en Venlo loopt voor wat betreft cliëntcontact zoveel mogelijk door op het gebruikelijke niveau. Externe contactmomenten worden telefonisch afgehandeld. Het aantal medewerkers per woonlocatie is tot een minimum teruggebracht.
 • Werkplekken en hulpmiddelen zoals portofoons worden na iedere dienst gereinigd.
 • We voeren actief overleg met externe samenwerkingspartners om maatregelen op elkaar af te stemmen en maximaal maatwerk voor iedere cliënt te bieden binnen ieders mogelijkheden.
 • De algemene regels ten aanzien van afstand houden, handen wassen, handen schudden, hoesten en niezen blijven van kracht.

In ons dagelijks handelen denken we niet alleen “hoe voorkomen we dat we besmet raken”, maar vooral vanuit het principe “hoe voorkom ik dat ik andere mensen besmet als ik zelf ongemerkt besmet ben”. Al onze medewerkers werken zij aan zij in deze uitdagende tijd en iedere medewerker van Moveoo is zich bewust van het belang van continuïteit van zorg waarbij we kwetsbare burgers maximaal bescherming bieden. Daarbij houden we maximaal rekening met kwetsbare medewerkers en kwetsbare naasten van medewerkers.