Herstelmethodiek

Onze methodiek

De herstelmethodiek die Moveoo gebruikt is gebaseerd op zes principes:

1) Iedereen kan zijn leven weer oppakken
We gaan er van uit dat iedere cliënt altijd kansen en perspectieven heeft.

2) Wat kan de cliënt zelf?
We kijken vooral naar wat de cliënt wél kan. Individuele kracht en kwaliteit gaan we inzetten om te bereiken wat de cliënt zelf wil.

3) Regie bij de cliënt
Niet de hulpverlener bepaalt waar aan wordt gewerkt, maar de cliënt zelf! Samen kijken we naar wat hij echt wil, wat zijn passie is, waar hij echt voor wil gaan.

4) Goede samenwerking
Voor duurzaam herstel hebben cliënt en begeleider elkaar nodig. Samen werken ze stap voor stap naar het halen van persoonlijke doelen.

5) Bekende omgeving
Afspraken tussen cliënt en begeleider vinden zoveel mogelijk plaats in een bekende omgeving, op een plek waar de cliënt thuis is en zich thuis voelt.

6) Kansen in de omgeving
Mogelijkheden in de omgeving van de cliënt benutten we optimaal. Buurt of wijk, familie, vrienden of kennissen zijn erg belangrijk.