Cliëntenraad

Inspraak

Moveoo heeft sinds december 2006 een cliëntenraad. De cliëntenraad is wettelijk geregeld en vormt het inspraakorgaan van en voor cliënten van Moveoo. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De cliëntenraad van Moveoo is een actieve groep die zich voor tal van onderwerpen inzet.

Bekijk hier het jaarverslag 2016